[PDF] Phương pháp vectơ trượt giải bài toán hộp kín ĐXC 12 (Trương Văn Thanh)

trương văn thanh Upload ngày 07/05/2011 07:20

File Phương pháp vectơ trượt giải bài toán hộp kín ĐXC 12 (Trương Văn Thanh) PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều của trương văn thanh liên quan đến Phương pháp vectơ trượt giải bài toán hộp kín ĐXC 12 (Trương Văn Thanh), Phương pháp vectơ trượt giải bài toán hộp kín ĐXC 12 (Trương Văn Thanh).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 07/05/2011 và cho đến giờ nó được tải về 4,005 lượt.


Phương pháp vectơ trượt giải bài toán hộp kín ĐXC 12 (Trương Văn Thanh)
Bai toan hop kin-Thanh.pdf

Khi giải các bài toán về hộp kín trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC, đa số học sinh thường hay sử dụng phương pháp đại số và rất ngại dùng phương pháp giản đồ vectơ. Ở phương pháp đại số, học sinh thường hay lúng túng vì phải xét nhiều trường hợp hơn, biện luận nhiều khả năng và từ đó dẫn đến phải giải nhiều phương trình hơn – điều này là không hay khi làm bài thi trắc nghiệm.

 

    Phương pháp vectơ tỏ ra rất hiệu quả khi giải các bài toán điện xoay chiều. Trong phương pháp này người ta chia thành hai phương pháp nhỏ là: phương pháp vectơ buộc và phương pháp vectơ trượt. Trong đó, phương pháp vectơ trượt tỏ ra chiếm ưu thế vượt trội hơn hẳn.

 

    Để giải một bài toán về hộp kín ta thường sử dụng hai phương pháp là: phương pháp đại số và phương pháp giản đồ vectơ. Trong một số tài liệu có viết về các bài toán hộp kín thường sử dụng phương pháp đại số. Trong bài viết này tôi sẽ trình bày phương pháp giản đồ vectơ trượt cho lời giải ngắn gọn hơn, logic, dễ hiểu hơn.

 

 


Xem trước tài liệu Phương pháp vectơ trượt giải bài toán hộp kín ĐXC 12 (Trương Văn Thanh)