[PDF] Supersymmetry in Quantum Mechanics

Trần Nghiêm Upload ngày 09/05/2011 09:09

File Supersymmetry in Quantum Mechanics PDF thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý lượng tử của Trần Nghiêm liên quan đến Supersymmetry in Quantum Mechanics, Supersymmetry in Quantum Mechanics.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 09/05/2011 và cho đến giờ nó được tải về 270 lượt.


Supersymmetry in Quantum Mechanics
Supersymmetry in Quantum Mechanics.pdf


Xem trước tài liệu Supersymmetry in Quantum Mechanics