[ZIP] [Flash] Chất đồng vị

Colorado U. Upload ngày 17/05/2011 16:47

File [Flash] Chất đồng vị ZIP thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colorado U. liên quan đến flash, chat-dong-vi, [Flash] Chất đồng vị.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/05/2011 và cho đến giờ nó được tải về 294 lượt.


[Flash] Chất đồng vị
isotopes-and-atomic-mass_vi.zip

Một mô phỏng rất đơn giản để dùng trong bài Cấu tạo hạt nhân