[] Thiết kế thi đường lên đỉnh Olympia

NGUYỄN VĂN TỚI Upload ngày 28/05/2011 09:58

File Thiết kế thi đường lên đỉnh Olympia thuộc chuyên mục Tài liệu khác của NGUYỄN VĂN TỚI liên quan đến Thiết kế thi đường lên đỉnh Olympia, Thiết kế thi đường lên đỉnh Olympia.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 28/05/2011 và cho đến giờ nó được tải về 5,907 lượt.


Thiết kế thi đường lên đỉnh Olympia

Cuộc thi "Hiểu biết kiến thức khoa học tự nhiên". Cuộc thi cho 4 đội chơi và chia làm 3 phần

-Khởi động

-Tăng tốc

-Về đích

*Ngoài ra còn có câu hỏi dành cho khán giả