[Word] Đề khảo sát Dao động cơ và sóng cơ

nguyen sy truong Upload ngày 28/05/2011 10:04

File Đề khảo sát Dao động cơ và sóng cơ Word thuộc chuyên mục Đề kiểm tra vật lý 12 của nguyen sy truong liên quan đến dao-dong-co, song-co, de-khao-sat, Đề khảo sát Dao động cơ và sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 28/05/2011 và cho đến giờ nó được tải về 924 lượt.


Đề khảo sát Dao động cơ và sóng cơ
KS_VL_DECHUAN.doc

đề dùng để khảo sát lớp 11 chọn trường tiên du 1 bắc ninh

 


Xem trước tài liệu Đề khảo sát Dao động cơ và sóng cơ