[Word] Dao động tắt dần

Phạm Xuân Hải Upload ngày 08/06/2011 21:31

File Dao động tắt dần Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Phạm Xuân Hải liên quan đến dao-dong-tat-dan, phuong-phap-giai-toan, Dao động tắt dần.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 08/06/2011 và cho đến giờ nó được tải về 1,683 lượt.


Dao động tắt dần
DAO DONG TAT DAN.doc

bổ sung phương pháp giải bài toán dao động tắt dần


Xem trước tài liệu Dao động tắt dần