[PDF] Implementation of a Tc-99m and Ce-139 scanning line source for attenuation correction in SPECT using a dual opposing detector scintillation camera

Lê Trần Tuấn Kiệt Upload ngày 13/07/2007 15:08

File Implementation of a Tc-99m and Ce-139 scanning line source for attenuation correction in SPECT using a dual opposing detector scintillation camera PDF thuộc chuyên mục của Lê Trần Tuấn Kiệt liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/07/2007 và cho đến giờ nó được tải về 721 lượt.


Implementation of a Tc-99m and Ce-139 scanning line source for attenuation correction in SPECT using a dual opposing detector scintillation camera


Xem trước tài liệu