[ZIP] [Flash] Tạo dựng một phân tử

Colorado U. Upload ngày 22/06/2011 10:21

File [Flash] Tạo dựng một phân tử ZIP thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colorado U. liên quan đến flash, tao-dung-phan-tu, [Flash] Tạo dựng một phân tử.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/06/2011 và cho đến giờ nó được tải về 383 lượt.


[Flash] Tạo dựng một phân tử
build-a-molecule_vi.zip

New