[Word] Ôn tập tán sắc - giao thoa ánh sáng

vutrongdang Upload ngày 22/06/2011 10:16

File Ôn tập tán sắc - giao thoa ánh sáng Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng của vutrongdang liên quan đến tan-sac-anh-sang, giao-thoa-anh-sang, Ôn tập tán sắc - giao thoa ánh sáng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 22/06/2011 và cho đến giờ nó được tải về 1,552 lượt.


Ôn tập tán sắc - giao thoa ánh sáng
ON TÁN SẮC.doc


Xem trước tài liệu Ôn tập tán sắc - giao thoa ánh sáng