[Word] Momen động lượng - Động năng quay

havang Upload ngày 28/06/2011 21:42

File Momen động lượng - Động năng quay Word thuộc chuyên mục Đề kiềm tra chương Cơ học vật rắn của havang liên quan đến momen-dong-luong, dong-nang-quay, Momen động lượng - Động năng quay.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 28/06/2011 và cho đến giờ nó được tải về 743 lượt.


Momen động lượng - Động năng quay
Momen dong luong, dong nang.doc


Xem trước tài liệu Momen động lượng - Động năng quay