[Word] Bài toán dao động tắt dần

Trongoan Upload ngày 02/07/2011 17:56

File Bài toán dao động tắt dần Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Trongoan liên quan đến bai-toan-dao-dong-tat-dan, Bài toán dao động tắt dần.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/07/2011 và cho đến giờ nó được tải về 929 lượt.


Bài toán dao động tắt dần
DAO DONG TAT DAN.doc


Xem trước tài liệu Bài toán dao động tắt dần