[PDF] A z gain nonuniformity correction for multislice volumetric CT scanners

Lê Trần Tuấn Kiệt Upload ngày 17/11/2008 15:37

File A z gain nonuniformity correction for multislice volumetric CT scanners PDF thuộc chuyên mục của Lê Trần Tuấn Kiệt liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/11/2008 và cho đến giờ nó được tải về 712 lượt.


A z gain nonuniformity correction for multislice volumetric CT scanners

 


Xem trước tài liệu