[PDF] GỢI Ý MỘT SỐ CÂU ĐỀ LÍ 2011 (Mã đề 817)

thaygiaolang.vn Upload ngày 05/07/2011 10:57

File GỢI Ý MỘT SỐ CÂU ĐỀ LÍ 2011 (Mã đề 817) PDF thuộc chuyên mục Thư viện đề thi đại học - đề cao đẳng môn Vật lý của thaygiaolang.vn liên quan đến GỢI Ý MỘT SỐ CÂU ĐỀ LÍ 2011 (Mã đề 817), GỢI Ý MỘT SỐ CÂU ĐỀ LÍ 2011 (Mã đề 817).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 05/07/2011 và cho đến giờ nó được tải về 2,489 lượt.


GỢI Ý MỘT SỐ CÂU ĐỀ LÍ 2011 (Mã đề 817)
GOI Y 1 SO CAU Ly 2011.pdf

Môn thi : VẬT LÝ – Mã đề  817 

NHẬN XÉT: ĐỀ THI PHÂN LOẠI TỐT HỌC SINH: LÍ THUYẾT KHÔNG ĐÁNH ĐỐ,
MỘT SỐ BÀI TẬP PHẢI CÓ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG TỐT MỚI HOÀN THÀNH ĐƯỢC
(như câu 13, 23, 32,35 MÃ 817), NHIỀU CÂU HỌC TRÒ DÍNH BẪY (CÂU 1, 33, 46,....). TÔI
CHỈ HƯỚNG DẪN MỘT VÀI CÂU GIÚP CÁC HỌC SINH CỦA MÌNH THAM KHẢO.
MỌI THẮC MẮC XIN GỬI VỀ: 


Xem trước tài liệu GỢI Ý MỘT SỐ CÂU ĐỀ LÍ 2011 (Mã đề 817)