[RAR] Bauer - University Physics (2011 - torrent file)

Kẻ Chiến Bại Upload ngày 13/07/2011 15:03

File Bauer - University Physics (2011 - torrent file) RAR thuộc chuyên mục Ebooks Vật lý căn bản của Kẻ Chiến Bại liên quan đến Bauer - University Physics (2011 - torrent file), Bauer - University Physics (2011 - torrent file).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/07/2011 và cho đến giờ nó được tải về 255 lượt.


Bauer - University Physics (2011 - torrent file)
University_Physics_1st_edition_-_Bauer_(2011).6533285.TPB.rar

Bộ giáo trình đại học 2011, giống bộ của David Halliday.

Số trang: 1426

Dung lượng: 165 MB

Định dạng: PDF

Dùng chương trình uTorrent hoặc Bit Torrent để tải về.