[Word] Bài tập tự luận sóng cơ và sóng âm

pham hoai nam Upload ngày 15/07/2011 14:18

File Bài tập tự luận sóng cơ và sóng âm Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của pham hoai nam liên quan đến song-co, song-ambai-tap-tu-luan, Bài tập tự luận sóng cơ và sóng âm.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 15/07/2011 và cho đến giờ nó được tải về 2,014 lượt.


Bài tập tự luận sóng cơ và sóng âm
SONGCOHOC.DOC


Xem trước tài liệu Bài tập tự luận sóng cơ và sóng âm