[Word] Phương pháp giải toán CON LẮC ĐƠN

Vũ Văn Phát Upload ngày 18/07/2011 12:29

File Phương pháp giải toán CON LẮC ĐƠN Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Vũ Văn Phát liên quan đến phuong-phap-giai-toan-con-lac-don, Phương pháp giải toán CON LẮC ĐƠN.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 18/07/2011 và cho đến giờ nó được tải về 1,450 lượt.


Phương pháp giải toán CON LẮC ĐƠN
CON LẮC ĐƠN.doc

Tài Liệu gồm 5 dạng:

Dạng 1: Chu kì con lắc đơn

Dạng 2: Biến đổi chu kì con lắc đơn

Dạng 3: Chu kì con lắc khi có lực lạ tác dụng

Dạng 4: Năng lượng con lắc đơn

Dạng 5: Khảo sát con lắc đơn


Xem trước tài liệu Phương pháp giải toán CON LẮC ĐƠN