[PDF] Độ biến thiên tương đối của chu kì do nhiệt độ - độ cao - độ sâu

havang Upload ngày 18/07/2011 12:24

File Độ biến thiên tương đối của chu kì do nhiệt độ - độ cao - độ sâu PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của havang liên quan đến con-lac-don, de-trac-nghiem, Độ biến thiên tương đối của chu kì do nhiệt độ - độ cao - độ sâu.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 18/07/2011 và cho đến giờ nó được tải về 691 lượt.


Độ biến thiên tương đối của chu kì do nhiệt độ - độ cao - độ sâu
Do bien thien tuong doi cua chu ki do nhiet do - do cao.pdf

THPT Đặng Trần Côn - TP Huế


Xem trước tài liệu Độ biến thiên tương đối của chu kì do nhiệt độ - độ cao - độ sâu