[Word] Xác định số lần vật đi qua li độ x

Nguyễn thị mai trang Upload ngày 26/07/2011 08:31

File Xác định số lần vật đi qua li độ x Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Nguyễn thị mai trang liên quan đến bai-toan-so-lan-di-qua, Xác định số lần vật đi qua li độ x.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/07/2011 và cho đến giờ nó được tải về 1,294 lượt.


Xác định số lần vật đi qua li độ x
Số lần vật đi qua li độ x bất kì.doc


Xem trước tài liệu Xác định số lần vật đi qua li độ x