[Word] Hệ thống bài tập con lắc lò xo (đã bỏ pass)

Công Tài Upload ngày 28/07/2011 10:33

File Hệ thống bài tập con lắc lò xo (đã bỏ pass) Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Công Tài liên quan đến he-thong-bai-tap, con-lac-lo-xo, Hệ thống bài tập con lắc lò xo (đã bỏ pass).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 28/07/2011 và cho đến giờ nó được tải về 2,110 lượt.


Hệ thống bài tập con lắc lò xo (đã bỏ pass)
BaiTapConLacLoXo.doc

Upload để chia sẽ cho nhau mà học tập cứ sao lại phải có pass. Tôi gỡ pass và up;oad lại cho mọi người. Xin lỗi tác giả. 

Have a nice day.


Xem trước tài liệu Hệ thống bài tập con lắc lò xo (đã bỏ pass)