[PDF] Bài tập dao động cơ

truong dinh hung Upload ngày 28/07/2011 17:05

File Bài tập dao động cơ PDF thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của truong dinh hung liên quan đến dao-dong-co, bai-tap-trac-nghiem, Tuyển tập bài tập dao động cơ học thi đại học từ 2007 đến 2011.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 28/07/2011 và cho đến giờ nó được tải về 1,385 lượt.


Bài tập dao động cơ
03.pdf


Xem trước tài liệu Tuyển tập bài tập dao động cơ học thi đại học từ 2007 đến 2011