[Word] Đề ôn chương Dao động cơ

Le thanh hoan Upload ngày 02/08/2011 15:22

File Đề ôn chương Dao động cơ Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Le thanh hoan liên quan đến de-on-chuong-dao-dong-co, Đề ôn chương Dao động cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/08/2011 và cho đến giờ nó được tải về 420 lượt.


Đề ôn chương Dao động cơ
de on cuoi chuong dao dong co.doc

 đây là hơn 100 câu ôn thi cuối chương sóng cơ. mong các thầy cô

và học sinh góp ý


Xem trước tài liệu Đề ôn chương Dao động cơ