[PDF] A language for generating tomographic images of mathematical phantoms

Lê Trần Tuấn Kiệt Upload ngày 13/07/2007 14:59

File A language for generating tomographic images of mathematical phantoms PDF thuộc chuyên mục của Lê Trần Tuấn Kiệt liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/07/2007 và cho đến giờ nó được tải về 691 lượt.


A language for generating tomographic images of mathematical phantoms


Xem trước tài liệu