[Word] 100 câu lý thuyết sóng cơ học

Ngo Duy Su Upload ngày 09/08/2011 21:54

File 100 câu lý thuyết sóng cơ học Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Ngo Duy Su liên quan đến 100-cau-ly-thuyet-song-co, 100 câu lý thuyết sóng cơ học.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 09/08/2011 và cho đến giờ nó được tải về 3,156 lượt.


100 câu lý thuyết sóng cơ học
100 cau ly thuyet song co hoc.doc


Xem trước tài liệu 100 câu lý thuyết sóng cơ học