[PDF] Dosimetry of a W-188Re-188 beta line source for endovascular brachytherapy

Lê Trần Tuấn Kiệt Upload ngày 13/07/2007 15:07

File Dosimetry of a W-188Re-188 beta line source for endovascular brachytherapy PDF thuộc chuyên mục của Lê Trần Tuấn Kiệt liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 13/07/2007 và cho đến giờ nó được tải về 703 lượt.


Dosimetry of a W-188Re-188 beta line source for endovascular brachytherapy


Xem trước tài liệu