[PDF] Automatic exposure control in multichannel CT with tube current modulation to achieve a constant level of image noise

Lê Trần Tuấn Kiệt Upload ngày 17/11/2008 15:56

File Automatic exposure control in multichannel CT with tube current modulation to achieve a constant level of image noise PDF thuộc chuyên mục của Lê Trần Tuấn Kiệt liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/11/2008 và cho đến giờ nó được tải về 690 lượt.


Automatic exposure control in multichannel CT with tube current modulation to achieve a constant level of image noise

 


Xem trước tài liệu