[PDF] Tài liệu bồi dưỡng Vật Lý 2011 - Dành cho Cán bộ quản lý và Giáo viên - Vụ Giáo dục trung học và Chương trình phát triển Giáo dục Trung học

Lê Văn Thuận Upload ngày 17/08/2011 14:50

File Tài liệu bồi dưỡng Vật Lý 2011 - Dành cho Cán bộ quản lý và Giáo viên - Vụ Giáo dục trung học và Chương trình phát triển Giáo dục Trung học PDF thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của Lê Văn Thuận liên quan đến tai-lieu-boi-duong-giao-vien, Tài liệu bồi dưỡng Vật Lý 2011 - Dành cho Cán bộ quản lý và Giáo viên - Vụ Giáo dục trung học và Chương trình phát triển Giáo dục Trung học.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/08/2011 và cho đến giờ nó được tải về 855 lượt.


Tài liệu bồi dưỡng Vật Lý 2011 - Dành cho Cán bộ quản lý và Giáo viên - Vụ Giáo dục trung học và Chương trình phát triển Giáo dục Trung học
Tai lieu vat lý - Dành cho bán bộ quản lý và giáo viên .pdf

Mời quý Thầy cô cùng tham khảo tài liệu này !  

Chủ trì biên soạn: Vụ giáo dục trung học và Chương trình Phát triển

Giáo dục trung học.

 


Xem trước tài liệu Tài liệu bồi dưỡng Vật Lý 2011 - Dành cho Cán bộ quản lý và Giáo viên - Vụ Giáo dục trung học và Chương trình phát triển Giáo dục Trung học