[ZIP] 30 câu ôn tập sóng cơ

nghethuat89 Upload ngày 25/08/2011 10:45

File 30 câu ôn tập sóng cơ ZIP thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm của nghethuat89 liên quan đến 30 cau on tap song co, 30 câu ôn tập sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 25/08/2011 và cho đến giờ nó được tải về 518 lượt.


30 câu ôn tập sóng cơ
bai tap song.zip