[PDF] On the physical, spectral, and dosimetric characteristics of a new 125I brachytherapy source

Lê Trần Tuấn Kiệt Upload ngày 16/07/2007 06:25

File On the physical, spectral, and dosimetric characteristics of a new 125I brachytherapy source PDF thuộc chuyên mục của Lê Trần Tuấn Kiệt liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/07/2007 và cho đến giờ nó được tải về 704 lượt.


On the physical, spectral, and dosimetric characteristics of a new 125I brachytherapy source


Xem trước tài liệu