[Word] Đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới PPDH

cariot2 Upload ngày 26/08/2011 18:46

File Đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới PPDH Word thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của cariot2 liên quan đến doi moi phuong phap day hoc, doi moi kiem tra danh gia, Đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới PPDH.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 26/08/2011 và cho đến giờ nó được tải về 567 lượt.


Đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới PPDH
Tham luan ve doi moi danh gia kiem tra.doc


Xem trước tài liệu Đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới PPDH