[PDF] Intraluminal ultrasound applicator compatible with magnetic resonance imaging realtime temperature mapping for the treatment of oesophageal tumours

Lê Trần Tuấn Kiệt Upload ngày 17/11/2008 16:40

File Intraluminal ultrasound applicator compatible with magnetic resonance imaging realtime temperature mapping for the treatment of oesophageal tumours PDF thuộc chuyên mục của Lê Trần Tuấn Kiệt liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/11/2008 và cho đến giờ nó được tải về 665 lượt.


Intraluminal ultrasound applicator compatible with magnetic resonance imaging realtime temperature mapping for the treatment of oesophageal tumours

 


Xem trước tài liệu