[PDF] The influence of patient centering on CT dose and image noise

Lê Trần Tuấn Kiệt Upload ngày 16/07/2007 06:29

File The influence of patient centering on CT dose and image noise PDF thuộc chuyên mục của Lê Trần Tuấn Kiệt liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/07/2007 và cho đến giờ nó được tải về 664 lượt.


The influence of patient centering on CT dose and image noise


Xem trước tài liệu