[RAR] GIẢI NHANH CÁC BÀI TOÁN DẠNG SIN

Nguyen Van Thong Upload ngày 30/08/2011 09:58

File GIẢI NHANH CÁC BÀI TOÁN DẠNG SIN RAR thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Nguyen Van Thong liên quan đến giai nhanh cac bai toan dao dong co, GIẢI NHANH CÁC BÀI TOÁN DẠNG SIN.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/08/2011 và cho đến giờ nó được tải về 602 lượt.


GIẢI NHANH CÁC BÀI TOÁN DẠNG SIN
GIAI NHANH CAC BAI TOAN DANG SIN.rar