[Word] Giải nhanh bài toán quãng đường đi trong dao động điều hòa

nghethuat89 Upload ngày 01/09/2011 09:58

File Giải nhanh bài toán quãng đường đi trong dao động điều hòa Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của nghethuat89 liên quan đến Giải nhanh bài toán quãng đường đi trong dao động điều hòa, Giải nhanh bài toán quãng đường đi trong dao động điều hòa.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 01/09/2011 và cho đến giờ nó được tải về 1,395 lượt.


Giải nhanh bài toán quãng đường đi trong dao động điều hòa
PP GIAI NHANH BT QUANG DUONG DI TRONG DDDH.doc


Xem trước tài liệu Giải nhanh bài toán quãng đường đi trong dao động điều hòa