[PDF] Respiratory gating in positron emission tomography

Lê Trần Tuấn Kiệt Upload ngày 16/07/2007 06:33

File Respiratory gating in positron emission tomography PDF thuộc chuyên mục của Lê Trần Tuấn Kiệt liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/07/2007 và cho đến giờ nó được tải về 711 lượt.


Respiratory gating in positron emission tomography


Xem trước tài liệu