[PDF] Tomo DSA for lung perfusion

Lê Trần Tuấn Kiệt Upload ngày 17/11/2008 16:37

File Tomo DSA for lung perfusion PDF thuộc chuyên mục của Lê Trần Tuấn Kiệt liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 17/11/2008 và cho đến giờ nó được tải về 668 lượt.


Tomo DSA for lung perfusion

 


Xem trước tài liệu