[Word] Chuyên đề chu kì của con lắc đơn

Hoàng Thị Lương Upload ngày 02/09/2011 08:19

File Chuyên đề chu kì của con lắc đơn Word thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của Hoàng Thị Lương liên quan đến chuyen de chu ki cua con lac don, Chuyên đề chu kì của con lắc đơn.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/09/2011 và cho đến giờ nó được tải về 882 lượt.


Chuyên đề chu kì của con lắc đơn
chuyen de chu ky con lac don.doc


Xem trước tài liệu Chuyên đề chu kì của con lắc đơn