[PDF] Chuyên đề: Con lắc đơn dao động đứt dây: VTCB, VT lệch góc

le trong duy Upload ngày 05/09/2011 15:45

File Chuyên đề: Con lắc đơn dao động đứt dây: VTCB, VT lệch góc PDF thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của le trong duy liên quan đến chuyen de, con lac don dao dong dut day, Chuyên đề: Con lắc đơn dao động đứt dây: VTCB, VT lệch góc.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 05/09/2011 và cho đến giờ nó được tải về 1,478 lượt.


Chuyên đề: Con lắc đơn dao động đứt dây: VTCB, VT lệch góc
KHI DAY DUT O TCB.pdf

Chuyên đề: Con lắc đơn dao động đứt dây: Vị trí cân bằng, vị trí lệch góc.

Biên soạn và giảng dạy: Thầy Lê Trọng Duy -Giáo viên trường PT Triệu Sơn –Thanh Hóa

Email: leduy0812@yahoo.com.vn

DĐ: 0978.970.754

Website http://hocmaivn.com


Xem trước tài liệu Chuyên đề: Con lắc đơn dao động đứt dây: VTCB, VT lệch góc