[PPT] Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

huỳnh văn mẫn Upload ngày 14/09/2011 08:23

File Sóng cơ và sự truyền sóng cơ PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của huỳnh văn mẫn liên quan đến song co, su truyen song co, bai giang dien tu, Sóng cơ và sự truyền sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 14/09/2011 và cho đến giờ nó được tải về 2,488 lượt.


Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
BAI 7 SONG CO VA SU TRUYEN SONG CO.ppt


Xem trước tài liệu Sóng cơ và sự truyền sóng cơ