[Word] Kiểm tra 1 tiết lớp 12 phần sóng ánh sáng và lượng tử

đỗ phương thảo Upload ngày 16/09/2011 17:00

File Kiểm tra 1 tiết lớp 12 phần sóng ánh sáng và lượng tử Word thuộc chuyên mục Đề kiểm tra vật lý 12 của đỗ phương thảo liên quan đến de kiem tra, vat ly 12, Kiểm tra 1 tiết lớp 12 phần sóng ánh sáng và lượng tử.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 16/09/2011 và cho đến giờ nó được tải về 1,770 lượt.


Kiểm tra 1 tiết lớp 12 phần sóng ánh sáng và lượng tử
KTra 1 tiet 12 -SóngAS-LT.doc

Phần sóng ánh sáng và lượng tử theo chương trình nâng cao lớp 12 sách mới.


Xem trước tài liệu Kiểm tra 1 tiết lớp 12 phần sóng ánh sáng và lượng tử