[PDF] Hệ thống bài giảng chuyên đề chương SÓNG CƠ

linhvc Upload ngày 18/09/2011 11:12

File Hệ thống bài giảng chuyên đề chương SÓNG CƠ PDF thuộc chuyên mục Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12 của linhvc liên quan đến bai giang cuong song co, Hệ thống bài giảng chuyên đề chương SÓNG CƠ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 18/09/2011 và cho đến giờ nó được tải về 1,528 lượt.


Hệ thống bài giảng chuyên đề chương SÓNG CƠ
Document1.pdf

Tôi tiếp tục đưa phần tài liệu về Hệ thống các bài giảng chuyên đề SÓNG CƠ HỌC. Mong các đồng nghiệp, các bạn học sinh tham khảo và cho ý kiến phản hồi để tài liệu ngày được hoàn thiện hơn. Tài liệu mới được hoàn thành nên không tránh khỏi có đôi chỗ sai sót. Mong độc giả thông cảm. Xin cảm ơn.


Xem trước tài liệu Hệ thống bài giảng chuyên đề chương SÓNG CƠ