[PPT] PP soạn đề kiểm tra vật lý

tinh Upload ngày 21/09/2011 16:27

File PP soạn đề kiểm tra vật lý PPT thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của tinh liên quan đến PP soạn đề kiểm tra vật lý, PP soạn đề kiểm tra vật lý.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 21/09/2011 và cho đến giờ nó được tải về 529 lượt.


PP soạn đề kiểm tra vật lý
DOI MOI KT- DANH GIA HS.ppt


Xem trước tài liệu PP soạn đề kiểm tra vật lý