[PPS] Sóng cơ

Tùng Sơn Upload ngày 21/09/2011 16:15

File Sóng cơ PPS thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của Tùng Sơn liên quan đến song co, bai giang dien tu, Sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 21/09/2011 và cho đến giờ nó được tải về 1,035 lượt.


Sóng cơ
Song co hoc1.pps

Bài 7 Sóng cơ và sụ truyền sóng- chương trình 12cb


Xem trước tài liệu Sóng cơ