[PPS] Tán sắc ánh sáng

nghethuat89 Upload ngày 27/09/2011 13:39

File Tán sắc ánh sáng PPS thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng ánh sáng của nghethuat89 liên quan đến tac sac anh sang, bai giang dien tu, Tán sắc ánh sáng.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/09/2011 và cho đến giờ nó được tải về 1,012 lượt.


Tán sắc ánh sáng
Tan sac anh sang.pps


Xem trước tài liệu Tán sắc ánh sáng