[Word] Đề ôn tổng hợp con lắc đơn

minh Upload ngày 30/09/2011 10:22

File Đề ôn tổng hợp con lắc đơn Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của minh liên quan đến de on tong hop, con lac don, Đề ôn tổng hợp con lắc đơn.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/09/2011 và cho đến giờ nó được tải về 1,131 lượt.


Đề ôn tổng hợp con lắc đơn
tong hop con lac don.doc


Xem trước tài liệu Đề ôn tổng hợp con lắc đơn