[Word] Đề dao động cơ học - Con lắc lò xo (Ngô Sỹ Đình)

Ngô Sỹ Đình-THPT Yên Thành 2 Nghệ An Upload ngày 12/09/2008 16:45

File Đề dao động cơ học - Con lắc lò xo (Ngô Sỹ Đình) Word thuộc chuyên mục Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ của Ngô Sỹ Đình-THPT Yên Thành 2 Nghệ An liên quan đến , .

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 12/09/2008 và cho đến giờ nó được tải về 2,019 lượt.


Đề dao động cơ học - Con lắc lò xo (Ngô Sỹ Đình)


Xem trước tài liệu