[PDF] Lí luận dạy học Vật lí ở trường phổ thông (Nguyễn Văn Khải chủ biên, NXB Giáo dục)

phuong ngoc Upload ngày 02/10/2011 10:43

File Lí luận dạy học Vật lí ở trường phổ thông (Nguyễn Văn Khải chủ biên, NXB Giáo dục) PDF thuộc chuyên mục Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý của phuong ngoc liên quan đến Lí luận dạy học Vật lí ở trường phổ thông (Nguyễn Văn Khải chủ biên, NXB Giáo dục), Lí luận dạy học Vật lí ở trường phổ thông (Nguyễn Văn Khải chủ biên, NXB Giáo dục).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 02/10/2011 và cho đến giờ nó được tải về 1,627 lượt.


Lí luận dạy học Vật lí ở trường phổ thông (Nguyễn Văn Khải chủ biên, NXB Giáo dục)
Lý Luận Dạy Học Môn Vật Lý Ở Trường Phổ Thông NXB Giáo Dục.pdf


Xem trước tài liệu Lí luận dạy học Vật lí ở trường phổ thông (Nguyễn Văn Khải chủ biên, NXB Giáo dục)