[PPT] Sóng dừng 12CB

Phan Minh Tuấn Upload ngày 18/10/2011 18:27

File Sóng dừng 12CB PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, giáo án điện tử chương Sóng cơ - Sóng âm của Phan Minh Tuấn liên quan đến song dung, bai giang dien tu, Sóng dừng 12CB.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 18/10/2011 và cho đến giờ nó được tải về 961 lượt.


Sóng dừng 12CB
Song dung THUC TAP.ppt


Xem trước tài liệu Sóng dừng 12CB