[ZIP] [Flash] Hình dạng phân tử

Colorado U. Upload ngày 21/10/2011 00:54

File [Flash] Hình dạng phân tử ZIP thuộc chuyên mục Phần mềm mô phỏng hiện tượng của Colorado U. liên quan đến flash, hinh dang phan tu, [Flash] Hình dạng phân tử.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 21/10/2011 và cho đến giờ nó được tải về 356 lượt.


[Flash] Hình dạng phân tử
molecule-shapes_vi.zip