[PPT] Chuyển động ném ngang (có phim minh họa)

il.comnguyễn đình thu Upload ngày 27/10/2011 21:46

File Chuyển động ném ngang (có phim minh họa) PPT thuộc chuyên mục Bài giảng, Giáo án điện tử chương Động lực học chất điểm của il.comnguyễn đình thu liên quan đến Chuyển động ném ngang (có phim minh họa), Chuyển động ném ngang (có phim minh họa).

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 27/10/2011 và cho đến giờ nó được tải về 2,387 lượt.


Chuyển động ném ngang (có phim minh họa)
Bài toán về chuyển động ném ngang.ppt


Xem trước tài liệu Chuyển động ném ngang (có phim minh họa)