[Word] Đề ôn tập chương dao động và sóng cơ

Hàn Lô Upload ngày 30/10/2011 17:50

File Đề ôn tập chương dao động và sóng cơ Word thuộc chuyên mục Đề kiểm tra vật lý 12 của Hàn Lô liên quan đến de kiem tra, vat ly 12, dao dong co, song co, Đề ôn tập chương dao động và sóng cơ.

Mời các bạn click nút download bên dưới để tải về.

File này được upload ngày 30/10/2011 và cho đến giờ nó được tải về 788 lượt.


Đề ôn tập chương dao động và sóng cơ
n tập dao động và sóng cơ số 1.doc


Xem trước tài liệu Đề ôn tập chương dao động và sóng cơ